Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

İYİ TARIM UYGULAMALARI MÜRACAATLARI

2.2 ÜRETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

2.2.1    Üretici, kuruluşun İTU kapsamında gerekli gördüğü kayıtları, belgeleri,       sertifikaları, faturaları,reçeteleri, yazışmaları vb.ni dosyasında sözleşme süresince saklamakla yükümlüdür.

 1. Üretici, kimyasal ve gübre depolarını standartlara uygun olarak ve kuruluşun öngördüğü şekilde kullanmakla yükümlüdür.
 2. Üretici, kuruluşun istemesi ve şartları hazırlaması halinde vereceği eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
 3. Üretici sulama yapmak durumunda kalırsa kullanacağı suyun yenilenebilir bir kaynaktan çıkarıldığı ve evsel atık su kullanmadığını taahhüt eder.
 4. Üretici evsel atık su çamurunu da hiçbir sebeple ve koşulla kullanmayacağını taahhüt eder.
 5. Kuruluş tarafından hazırlanan İTU sisteminin uygulanması sırasında, üretici, firmaya her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.
 6. Üretici grubun prosedürleri, politikaları ve teknik tavsiyelerine uyacağını taahhüt eder.
 7. Üretici kuruluşun yayınlamış olduğu ‘’Kalite El Kitabı’’ ‘nın bağlı olduğu kooperatif merkezlerinde bulunduğunu ve istediğinde kooperatif müdürleri aracılığı ile Kalite El Kitabına ulaşabileceğini bu doküman aracılığı ile bildiğini beyan etmiş olur.
 8. Üretici ilaçlamada, AB’de ve ihracat yaptığı ülkelerde yasaklanan kimyasalları kullanmamakla yükümlüdür.
 9. Üretici ulusal ve eğer yapılacak ise ihracat  ülkelerinin standartlarında üretim yapmayı taahhüt eder.
 10. Üretici üretim anlayışında temel ilke olarak IPM tekniklerini benimsemekle ve tarımsal danışmanının verdiği tavsiye doğrultusunda üretim yapmayı taahhüt eder.
 11. Üretici, kuruluşun öngördüğü formlarda kayıtlarını tutmakla yada tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.
 12. Üretici pestisit, toprak analizi, tabela, görsel talimat, uyarıcı levha, kırtasiye v.s. giderlerinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde sözleşme, iş bu sözleşmenin 3. maddesinin 4 fıkrası gereği kuruluş tarafından fesh edilir  

2.1.4    Üretici, kuruluşun Tarımsal Teknik Hizmetler ve İTU Yönetim Temsilcisi ile bilgi paylaşımına açık

            Olmakla yükümlüdür.